Kategórie

Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:+421 905 441 147

Kontaktujte našu hotline

Obchodné podmienky

1. Základné údaje o dodavateľovi

Prevádzkovateľ e-shopu:
MAX GARDEN s.r.o.
Hlavná 241
930 21 Dunajský Klátov
IČO: 50 283 391
IČ DPH: SK2120259416

Kontakt: e-mail maxgarden@maxgarden.sk tel: +421 905 441 147

Orgán dozoru: SOI
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:033/5512 689, 033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa uskutočňuje potvrdením objednávky prostredníctvom vyplneného formulára v internetovom obchode shop.maxgarden.sk sú záväzné. Vaša objednávka nadobúda účinnosť vtedy, keď ju cez e-mail potvrdíme . Objednávka bude spracovaná do 24 hodín, výnimku tvoria štátne sviatky a dni pracovného voľna. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim MAX GARDEN s.r.o. na jednej strane a kupujúcim na strane druhej ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

3. Spôsob objednania

Kupujúci si vyberie tovar alebo službu na našej stránke shop.maxgarden.sk tento výber potvrdí vložením tovaru do košíka, tento proces opakuje pokým si nevyberie posledný produkt a zvolí košík, prejde do bodu 1. ZHRNUTIE kde si skontroluje jeho obsah. Tlačidlom ďalej prejde 2.PRIHLÁSENIE kde zadá svoje osobné údaje, prípadne údaje firmy, heslo a ukončí tlačidlom Registrácia, tým prejde do sekcie 3.ADRESA kde si skontroluje údaje a potvrdí tlačidlom ďalej a prejde do bodu 4.DOPRAVA kde si zvoli spôsob dopravy alebo osobný odber .V tomto bode si zákazník prečíta obchodné podmienky a ak s nimi súhlasí potvrdí to od kliknutím. Tlačidlom ďalej sa dostane do bodu 5.PLATBA kde si zvolí búd pri prebratí tovaru alebo osobný odber čím sa dostane na potvrdenie objednávky a po kontrole ju potvrdí . Objednávku je možné bez udania dôvodu zrušiť do 12 hodín od vytvorenia objednávky. Zrušenie je nutné vykonať telefonicky alebo e-mailom.

4. Cena a možnosť platby

Predajná cena tovaru zahŕňa 20% DPH a je uvádzaná pri každom tovare jednotlivo. Cena dopravy je uvádzaná s DPH pri každom tovare. Ceny na stránke sa môžu odlišovať od cien v kamenej predajni v Dunajskom Klátove. Kompletná cena objednávky je pri potvrdení objednávky a je konečná. Platbu za tovar si kupujúci určí sám pri vyplňovaní elektronického formulára pri nakupovaní. Možnosť platba je 1.Dobierkou pri doručení na určenú adresu. 2.V hotovosti pri osobnom odbere tovaru na predajni v Dunajskom Klátove, Hlavná 241. Na predajni nie je možne platiť platobnými kartami!

5. Dodacie podmienky a doprava

Tovar je dodávaný zmluvnými dopravcami, podľa cien uvádzaných pri produkte. Cena dopravy s našimi vlastnými autami sa dá tiež dohodnúť po telefonickom alebo mailovom dohovore výhodnejšia je hlavne vtedy , keď ide o ťažký náklad alebo dopravu s montážou. Doba dodania záleží od druhu a množstva tovaru. Doba doručenia ak je tovar skladom je od 2-4 dní .Tovar na objednávku je od 5-30dní.Pri tovaroch ktoré sa vyrábajú presne na mieru zákazníkovi, sa termín dodania dohodne jednotlivo zo zákazníkov, ale zriedka presahuje 30 dní.

Položky objednaná z katogórie "Záhradné jazierka" a "Záhradné čerpadlá" budú expedované priamo dodávateľom - PETOMAR SLOVAKIA s.r.o., č.d. 820 (Záhumenská), 925 63 Dolná Streda, IČO: 44 711 328 , DIČ: 2022801121 ,IČ DPH: SK 2022801121077. Tovar je zasielaný spoločnosťou ReMaxCourier Service na území SR. Termín dodania je do 2-3 pracovných dní od doručenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom.
Pri objednávke prijatej cez víkend sa počíta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

6. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy

Na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ môže vrátiť zakúpený tovar prostredníctvom tohto e-shopu bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 pracovných dní od obdŕžania zásielky. Predávajúci je povinní tovar prevziať a najneskôr do 15 dní vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu na ním určený účet v banke ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný. Tovar spolu s originálom dokladu o kúpe/faktúra /posielajte na adresu: MAX GARDEN s.r.o., 93021 Dunajský Klátov, Hlavná 241. Neposielajte tovar na dobierku, takýto tovar nebude prebraný. Tovar odporúčame posielať poistený a dobre zabalený.

7. Záručné a reklamačné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri doručení tovaru, ktorý nie je zhodný s objednávkou alebo je prípadne poškodený, je treba napísať reklamačný list spolu s tovarom vrátiť na adresu MAX GARDEN s.r.o., 93021 Dunajský Klátov, Hlavná 241, pribaliť s faktúrou o kúpe tovaru a číslo účtu v banke pre prípadné vrátenie peňazí za tovar. Neposielajte tovar na dobierku, takýto tovar nebude prebraný. Tovar odporúčame posielať poistený a dobre zabalený. Ak bude reklamácia uznaná tovar A, opravíme pokiaľ je to možne a výrobok tak zostane plnohodnotný B. Vymeníme za nový kus. C, Vrátime plnú cenu tovaru. Ak je možné reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr však najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom a prípadne telefonicky, hneď po ukončení reklamačného konania.

Za tovar, vrátený bez podania príčin, výdavky za odoslanie zásielky hradí kupujúci. Pri uznaní reklamácie, budú výdavky za dopravu vrátené kupujúcemu čiže ich platí predávajúci.

8. Ochrana osobních údajov

Radi by sme Vás informovali, že Vaše osobné údaje sú v súlade so zmluvou a zmluvnými podmienkami. Kupujúci uzatvorením zmluvy,súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov.
Nakladanie s údajmi budeme postupovať v súlade so zákonom č. 84/2014 ktorý mení a dopĺňa zákona č. 122/2013 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela"), výhradne pre vybavenie vašej objednávky. Nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku tvoria externý prepravcovia, ktorým poskytujeme údaje pre doručenie zásielky a štátne orgány v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho za účelom kúpnej zmluvy a doručenia tovaru získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, PSČ, obchodné meno, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, adresu pre doručenie, telefónne číslo. Kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov môže hocikedy zrušiť písomne a tým budú jeho osobné údaje skartované.

9. Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2014 a sú platné na internetovej stránke shop.maxgarden.sk. Kupujúci si ich pri potvrdení objednávky pozorne prečítal a súhlasí s ich znením.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Ak máte akékoľvek otázky píšte na našu e-mail: maxgarden@maxgarden.sk


Odber noviniek